Lepingute sõlmimine ja haldamine

Laenutaotluse läbivaatamine

TASUTA

Laenulepingu sõlmimise tasu

2%

Ühekordne maksepäeva edasilükkamine

TASUTA

Maksegraafiku muutmine (laenusumma suurendamine, pikendamine jms)

1% laenujäägilt, kuid mitte vähem kui 50 €

Maksepuhkus

50 €

Kliendipoolse lepingu rikkumisega seotud kulud

Meeldetuletuskiri e-postiga

TASUTA

Nõudekiri

5 €

Tagatisvara kindlustuslepingu mitte esitamine, maksetega hilinemine või muu kliendipoolne kohustuste rikkumine

Suurendab 3 kuuks laenulepingus sätestatud intressimäära 4%

Tähtajast üle läinud maksetega seotud viivise määr

Lepingus sätestatud intressimäär

Mugavusteenused

Osalemine notaritehngus väljaspool Tallinnat 100 €
Kindlustuspoliisi sõlmimine Kliendi eest 50 €
Hindamisakti tellimine läbi Kinnistulaen’u koostööpartneri Vastavalt tegelikule kulule

Hinnakiri on kättesaadav Kinnistulaenu koduleheküljel www.kinnistulaen.ee.
Kinnistulaen OÜl on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta.

Kontakt
  • Tel: +372 58 459 459
  • E-mail: info@kinnistulaen.ee